Pekiştirme Tedavisi

Alt ve üst dişlerin ideal kapanış ilişkisi sağlandığında ve dişler düzgün bir şekilde sıralandığında tedavi amacıyla dişlere uygulanan braketlerin sökülme zamanı gelmiş demektir. Her ne kadar braketlerin sökülmesi tedavinin bitmesi olarak algılansa da durum bunun tam tersidir. Braketlerin sökülmesiyle en az ortodontik tedavi kadar önemli olan pekiştirme tedavisi başlamaktadır. Pekiştirme tedavisinde amaç ortodontik tedavi sürecinde elde edilen değişimlerin korunmasıdır. Pekiştirme tedavisinde ‘retainer’ dediğimiz dişlerin arkasına uygulanan teller ve pekiştirme plakları kullanılır. Her vakanın pekiştirme tedavisinde dikkat edilmesi gereken farklı noktalar mevcuttur ve ortodontik tedavinin kalıcılığı açısından bunlara dikkat edilmesi çok önemlidir.