Yetişkinlerde Ortodontik Tedavi

Günümüzde ortodontik tedaviler için bir üst yaş limiti yoktur.
Erişkin hastalarda çapraşıklıkların düzeltimi gibi estetik amaçlı tedavilerin yanı sıra, protez ya da implant tedavileri öncesinde de ortodontik tedaviler uygulanabilir.

Sosyal ortamlarda ve iş çevrelerinde aktif rol oynayan erişkin bireyler metal braketlerin görünümünden rahatsızlık duyabilirler. Günümüzde metal braketlere alternatif olarak şeffaf braketler, şeffaf plaklar ve lingual braketler de kullanılabilir.
Erişkin hastaların ortodonti tedavisi öncesinde ve sırasında dikkat edilmesi gereken konulardan biri de diş eti sağlığıdır. Ortodontik tedavi görmesi planlanan tüm hastalarda diş ve destek dokular sağlıklı olmalıdır; ancak erişkin bireylerde diş eti problemi görülme ihtimali daha yüksektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bir diş eti uzmanından destek alınması gerekebilir.

Çocuklarda çeşitli apareylerin kullanılmasıyla ameliyatsız bir şekilde tedavi edilen çene problemleri, erişkinlerde büyüme ve gelişimin sona ermesi nedeniyle ancak tel tedavisi ile birlikte uygulanan ortognatik cerrahi operasyonlarıyla tedavi edilebilir.